praga.infoczechy.pl
PRAGA
LOTNISKO W PRADZE Połączenia na terenie Czech O NAS KONTAKT
Strona główna / Prawa autorskie aktualizacja serwisu:
Czwartek, 20 Grudzień 2018r.

 Wycieczki Po Pradze
-> Geografia Czech
klimat ochrona przyrody położenie
-> Historia
rys historyczny święta państwowe
-> Jak podróżować po Czechach samochodem
autostrady dozwolone prędkości myto dla autobusów przepisy drogowe wyposażenie samochodu
-> Niezbędnik turysty
telefony alarmowe
-> Uzdrowiska w Czechach
Jeseniki Karlovy Vary Mariańskie Łaźnie Podebrady
-> MAPA STRONY
mapa strony


PRAWA AUTORSKIE


Szanowni Internauci, witamy serdecznie w serwisie www.infoczechy.pl, który został zaprojektowany oraz wykonany dla Was.
Staraliśmy się aby był użyteczny, dostarczał Wam przede wszystkim informacji.

Mamy również nadzieje, że będziecie uczestniczyć w jego rozbudowie. Wasze opinie są dla nas bardzo ważne jako, że będziemy rozwijać ten serwis zgodnie z Waszymi sugestiami.

Aby uniknąć wszelkich nieporozumień wynikajacych z przedstawionych tutaj informacji, prosimy o zapoznanie się z krótką notą prawną.

Korzystanie z serwisu internetowego infoczechy.pl, w tym także z jego sudomen, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione poniżej warunki, bez możliwości zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści.


I. Prawo autorskie.
 1. Serwis internetowy www.infoczechy.pl, w tym także www.praga.infoczechy.pl jak też poszczególne ich elementy stanowią własność firmy Uniwersal Travel Polska z siedzibą w Szczytnej przy ulicy Słonecznej 12/3 i jest to własność chroniona prawem.
 2. Uniwersal Travel Polska wyraża zgodę, aby internauci przeglądali serwis, drukowali i kopiowali fragmenty tego serwisu wyłącznie dla użytku osobistego lub w celach związanych z prowadzoną przez szkoły oraz uniwersytety edukacją dotyczącą Republiki Czeskiej.
 3. Serwis ten oraz jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Uniwersal Travel Polska wyrazi na to pisemną zgodę.
 4. Poszczególne działy i treści w serwisie podlegają dodatkowym warunkom określonym w tych działach i treściach.
 5. Przystępując do korzystania z serwisu ponosicie całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
 6. Wszystkie użyte w tym serwisie hyperlinki prowadzące do innych stron www zostały użyte w celach informacyjnych. Za ich zawartość oraz sposób wykorzystania firma Uniwersal Travel Polska nie bierze żadnej odpowiedzialności.
 7. Wszystkie użyte w niniejszym serwisie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

II. Wyłączenie odpowiedzialności.

Wszystkie informacje i treści zawarte w serwisie www.infoczechy.pl oraz www.praga.infoczechy.pl, zostały zebrane i opracowane przez Uniwersal Travel Polska w dobrej wierze i na podstawie Ľródeł uważanych za wiarygodne. Uniwersal Travel Polska nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za:
 1. kompletność, rzetelność ani aktualność zamieszczonych informacji i opinii;
 2. decyzje podejmowane przez Was w związku z korzystaniem z serwisu;
 3. skutki wykorzystania przez Was informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu;
 4. zawartość innych stron połączonych z serwisem;
 5. zawartości i treści linków znajdujących się na stronie a prowadzących do innych stron oraz systemów informatycznych;
 6. bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe straty, szkody i inne wypadki spowodowane przez Was lub osoby trzecie powstałe w wyniku działań związanych z użytkowaniem serwisu;
 7. przerwy w dostępie do sieci, wszelkie błędy sytemu komputerowego;
 8. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, wirusami lub innymi okolicznościami;
 9. skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie Twojego hasła;
 10. jakiekolwiek inne działania osób trzecich naruszające prawo.

III. Ogólne zasady korzystania z serwisu.
 1. Treści zawarte w serwisie internetowym www.infoczechy.pl oraz www.praga.infoczechy.pl, mają charakter: informacyjny oraz użytkowy (ogłoszenia podmiotów gospodarczych, itp.).
 2. Informacje zamieszczone w serwisie internetowym www.infoczechy.pl oraz www.praga.infoczechy.pl, nie stanowią oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów przez Uniwersal Travel Polska, o ile nie zostało to wyraĽnie zaznaczone. Informacje zamieszczone w niniejszym serwisie mogą być zmienione bez uprzedzenia w każdym czasie.
 3. Korzystając z serwisu internetowego zobowiązujecie się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obwiązującym prawem, zasadami współżycia i dobrymi obyczajami.
 4. Uniwersal Travel Polska ma prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania korzystania z serwisu bez konieczności powiadamiania o tym fakcie.
 5. Uniwersal Travel Polska ma prawo do zaprzestania udostępniania korzystania z niektórych działów serwisu bez konieczności powiadamiania o tym fakcie w przypadku wykorzystywania niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszą nota oraz zasadami współżycia społecznego i/lub dobrymi obyczajami.
 6. Uniwersal Travel Polska ma prawo do usuwania z serwisu treści obraĽliwych niezgodnych z prawem , zasadami współżycia społecznego i/lub dobrymi obyczajami.

IV. Prawo właściwe
 1. Niniejszy serwis intermetowy jest prowadzony przez podmiot polski. Korzystanie z niniejszego serwisu internetowego podlega prawu polskiemu. Jakiekolwiek działania prawne odnoszące się do dostępu, użycia lub pobierania materiałów z tego serwisu i ich dalszej eksploatacji będą rozstrzygane przez organ właściwy siedzibie Uniwersal Travel Polska.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z serwisu internetowego mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z niniejszego serwisu ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

V. Ochrona prywatności
 1. Użytkownicy niniejszego serwisu internetowego pozostają anonimowi. Prosimy zatem abyście nie udostępniali nam żadnych danych osobowych. W przypadku przekazania przez Was informacji dotyczących danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres, numery telefonu ,faxu,oraz innych danych pozwalające na Waszą identyfikację.
 2. Uniwersal Travel Polska prosi wyłącznie o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówień składanych przy pomocy formularzy i poczty e-mail oraz w inny spsób, uzgodniony z klientem.
 3. Dane te nie będą udostępniane nikomu z wyjątkiem naszych handlowych partnerów w celu realizacji zamówienia. Uniwersal Travel Polska dołoży wszelkich starań, aby dane te nie były udostępniane w celach innych niż zadeklarowane.
 4. Uniwersal Travel Polska zobowiązuje się do zachowania tajemnicy Waszej korespondencji, zastrzega sobie jednak prawo wykorzystywania jej treści do wzbogacenia zawartości serwisu.

VI. Informacje o "cookies".
 1. Serwis internetowy www.infoczechy.pl oraz www.praga.infoczechy.pl w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań jego Użytkowników używają cookies.
 2. Cookies są niewielkimi informacjami zapisanymi przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie.txt, które serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Cookies mogą zostać odczytane tylko przez serwer internetowy, na którym zainstalowany jest serwis.
 3. Są one powszechnie wykorzystywane przez wszystkie serwisy internetowe.
 4. Możecie przygotować swoją przeglądarkę sieciową do informowania o tym, kiedy przesyłane są cookies lub w ogóle uniemożliwić przesyłanie cookies.
 5. Wyłączenie cookies w przeglądarce powinno pozwalać nadal korzystać z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia.
 6. Cookies nie mogą zostać wykorzystane do przejęcia danych z Waszego dysku, przejmowania Waszej poczty elektronicznej lub kradzieży osobistych lub poufnych informacji
 7. Korzystanie z cookies nie pozwala również na przedostawanie się wirusów.

do góry do góry
© Uniwersal Travel Polska 1998-2024 Wszelkie prawa zastrzeżone   Design: WebArt4U.pl

spampoison
0.00423002